Montage Stuurhuis

Opletten bij de montage van het stuurhuis onder de auto.

MONTAGE STUURHUIS: Als u het stuurhuis ontvangt, staat deze in de middenpositie. Na de montage van het stuurhuis onder het voertuig moet eerst de verbinding tussen stuurkolom en stuurhuis aangebracht worden. Opletten dat de ingaande as van het stuurhuis in de middenpositie blijft staan in relatie met de uitgaande pitmanas. De kenmerken dienen in de juiste positie te staan. De platte zijde van de ingaande as aan de bovenzijde en de “Master spline” uitsparing van de pitmanas in het midden van de zijkant van het stuurhuis. Zie de tekeningen, zie de 2 figuren hier naast. Dit kan per type stuurhuis type verschillen. Bij stuurhuizen, die rechtsdraaiend zijn, o.a. Chevrolet, zit de platte zijde aan de MastersplineIngaandasonderkant.
Ook kan het voorkomen dat de verdraaiing van uit de middenpositie naar links en rechts niet gelijk zijn. De maximale uitslag wordt namelijk niet bepaald door het stuurhuis maar door de aanslag van de borgbout op de naaf van de voorwielen.
Het is moeilijk om bij een gemonteerde stuurstang met het stuurhuis de vlakke kant van de ingaande as terug te vinden. Echter dit wordt vereenvoudigd, daar dit te herkennen is aan de positie van de borgbout op de ingaande as. Deze bout kan zich zowel aan de linkerzijde of rechterzijde verticaal of horizontaal aan de bovenzijde of onderzijde van de ingaande as bevinden afhankelijk van het merk auto en type stuurhuis.

Het stuurhuis is namelijk alleen spelingsvrij in de midden positie met een verdraaiing van ±35° zowel naar links als naar rechts. Buiten deze verdraaiing ontstaat er speling in het stuurhuis. Deze speling wordt niet gevoeld daar op dat moment de auto zich in een bocht bevindt en alle speling door de zijwaartse druk van de auto weggedrukt wordt. Alleen bij een stilstaande auto met de wielen ruim uit de middenstand is deze speling voelbaar. Dit is bij alle stuurhuizen, zowel bij kleine personen- als bij SUV en terreinauto’s. Ook als de auto een “Rack and Pinion” stuurhuis heeft.

Nu kan de positie van het stuur op de stuurkolom worden bepaald. Als het stuur zich nu niet in de middenpositie bevindt moet het stuur verwijderd worden en opnieuw worden geïnstalleerd in de middenpositie. (Intussen opletten dat de ingaande as van het stuurhuis niet verdraaid is.)

 SPOELEN VAN HET SYSTEEM: Voordat men de leidingen op het stuurhuis monteert, dient men de pomp en de leidingen door te spoelen. Deze twee onderdelen zijn namelijk ook inwendig vervuild met de vaste restanten van verbrande olie en fijne metaaldelen. Hiervoor moet rekening worden gehouden met een verbruik van ongeveer 3 liter olie. Verbreek de elektrische verbinding met de ontsteking van de motor. Zorg er voor dat de pomp niet droog komt te staan. Tijdens het doorspoelen constant de pomp bijvullen. Een pomp kan al snel 4 tot 7 liter per minuut verpompen. De opgevangen olie niet hergebruiken.

Procedure Spoelen
1. Ontkoppel de verbinding met de ontsteking. Ter voorkoming dat de motor aanslaat.

2.Spoel de pomp en de leidingen met nieuwe stuurbekrachtigings-olie totdat er schone olie uit de leidingen komt. Plaats de retourslang van de pomp in een opvangbak en sluit de retourleiding op de pomp af. Kijk op de site van Kroon olie om de juiste oliesoort te selecteren. Dit kan met behulp van het kenteken. O.a. Jeep Grand Cherokee type  04213.

3.Verbindt de leidingen met het stuurhuis.

4. Vul de pomp met nieuwe olie volgens de specificatie van het automerk.

5. Start de motor en vul de pomp continu bij, tot dat de olie uit de retourslang komt. Laat de  pomp nooit droog draaien!!

6. Verbindt de retourslang aan de pomp.

7. Vul het reservoir tot het gewenste niveau.

8. Draai tijdens het starten 3 tot 4 maal het stuur van uiterst links naar rechts en terug.

9. Controleer opnieuw het olie niveau en vul zo nodig bij.

10. Herstel de verbinding met de ontsteking.

ATTENTIE: BEZITTERS VAN EEN JEEP GRAND CHEROKEE 1999-2004: Moeten ook de intercooler en de retourleiding van het stuurbekrachtigings-systeem in tegengestelde stroomrichting doorspoelen. Vele kleine resterende delen van het gebroken onderdeel in het geblokkeerde stuurhuis verstoppen deze cooler met alle gevolgen van dien. De retourleiding kan barsten t.g.v. de maximale pompdruk. De pomp loopt veel schade op. Ook dient men de maximale druk opbrengst van de pomp te controleren. Dit i.v.m. interne slijtage. Bij geblokkeerde hoge drukslang moet de druk minimaal 95 Bar aangeven op de manometer. Dit mag niet langer gebeuren dan ± 2 á 3 seconden. Anders wordt schade aan de pomp toegebracht.

ONTLUCHTEN STUURHUIS: Het ontluchten van het stuurhuis moet gebeuren als er nog geen verbinding met de wielen gemaakt is. Dan is de stroomsnelheid van de pomp het grootst. Het vele malen sturen tussen uiterst links en rechts is de enige manier om luchtresten uit het stuurhuis te verwijderen. Als dit niet zorgvuldig gebeurd is blijft er een luchtkamer over, die als een spons in de besturing werkt. Ook kan er dan een schokkend effect optreden in de besturing. Als er na het ontluchten schuim in de stuurpomp aanwezig is en blijft, duidt dit op een lekkage in de retourleiding.  Er wordt dan buitenlucht mee naar binnen gezogen. Een nauwkeuring onderzoek is dan nood-zakelijk. Vervolgens wordt de stuurstang tussen de pitman-arm en de wielen gemonteerd.

De moer van de pitmanarm moet met een aantrekkoppel van 275 Nm. worden aangetrokken.

PROEFRIT: Na een proefrit kan worden bepaald of het stuur zich ook in de middenstand bevindt bij rechtuit rijden. Dit moet gebeuren op een weg, die zo vlak mogelijk is. Anders op het midden van de weg gaan rijden. Bij een scheef staand stuur mag alleen de lengte van de stuurstang tussen pitman-arm en het wiel met behulp van de stelbus aangepast worden, die zowel links als rechts schroefdraad heeft. Hiermee wordt de stang verlengd of verkort tussen pitmanarm en wielen. Bij auto’s met een hulp pitmanas moet men zowel de lengte aan de rechter- als aan de linkerzijde corrigeren. De middenstand van het stuur en stuurhuis opnieuw controleren middels een proefrit.

Att. Als met denkt zelf het stuurhuis af te kunnen stellen wat speling betreft kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan!  Als het stuurhuis te strak staat afgesteld in de middenpositie is de hydrauliek krachtig genoeg om het door het te zware middelpunt heen te drukken. Echter dan schiet de stuurbeweging door zijn correctie heen en moet men ook constant corrigeren. Dit geeft hetzelfde gevoel alsof er speling in zit.  Dit geeft tegelijker tijd zeer veel slijtage en beschadigingen in het stuurhuis.

Een dwarsdoorsnede van een Saginaw stuurhuis