Veel Gestelde Vragen

Hier vindt u wellicht een antwoord op één van de problemen, die u met het stuurhuishuis kan ondervinden.
Heeft u nog vragen? Een mail of een telefoontje kan misschien een oplossing bieden. Zie Info.

VRAAG: Na montage stuurhuis en ontluchten blijft er lucht in de olie zitten in het oliereservoir van de pomp en is er bijna geen bekrachtiging bij stationair draaien van de motor. Pas na een uur stilstand en het opnieuw starten van de motor is er bekrachtiging, die na verloop van tijd weer steeds slechter wordt. Hoe los ik dit op?
ANTWOORD:
Het schuim, (kleine luchtbelletjes) dat in de olie blijft zitten na een zorgvuldige ontluchting kan worden veroorzaakt door een miniscule lekkage in de retourleiding. De snelheid waarmee de olie terug stroomt naar het reservoir zuigt buitenlucht via een slechte afdichting aan. Dit kan zowel bij de aansluitingen op het stuurhuis dan wel bij de aansluiting op de pomp plaatsvinden. Ook kan een miniscule beschadiging in de slang zelf een veroorzaker zijn. Deze lekkage hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn. Deze kleine luchtbelletjes werken als een spons en doen de systeemdruk drastisch verminderen. Eigenlijk te vergelijken met een niet goed ontlucht remsysteem.

VRAAG: Hoe moet ik mijn stuurhuis aanleveren?
ANDWOORD:
Wij beschikken niet over garage faciliteiten. U dient zelf een garage te zoeken voor demontage van uw stuurhuis. U kunt natuurlijk wel zelf zorg dragen voor de verzending. Verzendkosten vanuit Nederland naar Eu landen € 34,00 t/m 20Kg. Binnen Nederland € 13,25 t/m 30 Kg met PostNL.nl. Naar Nederland afhankelijk van uw eigen transporteurs tarief.

VRAAG: Hoe lang moet ik mijn stuurhuis missen?
ANTWOORD:
Wanneer er geen bijzonderheden aan het licht komen bij demontage kan het stuurhuis met 2 werkdagen gereed zijn. B.v. Maandagmiddag ontvangen, Woensdag weer naar u onderweg. Bij bijzonderheden wordt u hierover direct geïnformeerd.

VRAAG: Kan ik mijn oude stuurhuis direct omruilen?
ANTWOORD:
Er zijn ongeveer een 12 verschillende stuurhuizen op voorraad. Door de vele variaties, die door de jaren gebruikt zijn, is het onmogelijk om al deze variaties op voorraad te hebben. Als oplossing kan er een service met 2 werkdagen geleverd worden. De variaties bestaan uit verschil in het aantal bevestiging punten aan het chassis, een dikke of een dunne  ingaande as, de leiding aansluitingen en of het een links of rechts draaiend stuurhuis is. Ook het aantal omwentelingen tussen uiterst rechts naar links kent een aantal variaties.

VRAAG: Hoe vindt de verrekening plaats?
ANTWOORD: Na herstel van uw stuurhuis ontvangt u per e-mail bericht met een factuur in PDF formaat. Na ontvangst van de betaling wordt het stuurhuis per omgaande per PostNL aan u geretourneerd. Via de Track & Trace van PostNL, die u per email ontvangt, kunt u de retourzending volgen i.v.m. bezorgingstijdstip. Eventuele op- en aanmerkingen vindt u ook in de e-mail. De verzendkosten zijn in de revisie kosten niet inbegrepen.

 VRAAG:  Ik heb een verschil in bekrachtiging tussen linksom en rechtsom. Wat is de oorzaak?
ANTWOORD:
Hier moet men eerst een goede diagnose stellen wat de veroorzaker is van dit probleem. Dit kan veroorzaakt worden door een zwaar draaiend voortrein stelsel. Ook een verschil in bandenspanning tussen links en rechts kan een veroorzaker zijn. Verbinding tussen stuurhuis (pitmanarm) en wielen losnemen. Men kan nu het stuurhuis alleen testen op zwaar draaien tussen uiterst links en rechts. Testen met zowel een draaiende motor als met een stilstaande. Nu de wielen van de grond tillen middels een krik. De wielen met de hand verdraaien tussen links en rechts en op zwaar lopen controleren. In het voortrein stelsel kan een vastzittende fuseekogel of een stuurkogel dit veroorzaken. Ook een kruiskoppeling in een van de naven kan vastgeroest zijn, daar de 4WD niet altijd gebruikt wordt. Ook inwendige lekkage in het stuurhuis kan de veroorzaker zijn. Als het stuur vanzelf een richting kiest, links- of rechtsom, kan ook de oorzaak liggen in de ingaande torsie-as, die de bekrachtigingsunit doet aansturen en geen neutrale positie meer heeft. In het laatste geval is een revisie noodzakelijk. Stuurhuizen met een extern stuurventiel o.a. een Dodge  Coronet en Charger en een Chrysler 300 hebben last van slijtage in dit ventiel. Met gevolg de ene zijde heeft meer ondersteuning als de  andere zijde. Ook kan dit ventiel de veroorzaker zijn als een stuurrichting is gekozen dit blijft ondersteunen met een bekrachting totdat er wordt gecorrigeerd in de tegengestelde richting.

Ook kan het voorkomen dat de auto altijd een richting op wilt zonder dat er aan het stuur gedraaid wordt. Zodra de auto gecorrigeerd wordt gaat hij de andere richting op. De enige en juiste manier om de oorzaak te vinden, is de stuurkogel los koppelen tussen  stuurhuis en wielen. De motor starten en  kijken of het stuur van zelf een richting kiest. Als dit het geval, is er een interne lekkage en is een revisie noodzakelijk. Ook moet er gecontroleerd worden of er een zwaar punt aanwezig is. Bij deze test moet het stuur in elke verdraaide stand blijven staan en niet een eigen leven gaan leiden.

VRAAG: Bij het rechtuit rijden moet ik veel corrigeren om de auto rechtuit te laten rijden.
ANTWOORD:
Bij het rechtuit rijden met het stuurhuis in zijn middenpositie behoort een stuurhuis spelingsvrij te zijn. Als het stuurhuis in zijn middenpositie staat, bij stilstaande motor, moet met een lichte druk op de spaak van het stuurwiel deze iets kunnen verdraaien om vervolgens bij het loslaten weer in zijn neutrale stand terug te keren. Keer het stuur niet terug in zijn oorspronkelijke positie dan heeft het stuurhuis speling of men rijdt met een stuurhuis rechtuit zonder dat dit in de middenstand staat. In het stuurhuis ontstaat namelijk speling bij een verdraaiing van ±35 graden naar links of rechts. Dit is noodzakelijk om extra slijtage te voorkomen. Deze speling wordt onder normale omstandigheden niet gevoeld daar de auto op dat moment in een bocht zit en alle speling door de zijdelinkse druk van de auto wordt opgeheven. Ook kan er speling zitten in de kruiskoppelingen, die zich in de stuurstang tussen het stuur en het stuurhuis bevinden. Een eventuele revisie van deze stuurstang of vervanging is dan noodzakelijk.

VRAAG: Als ik een bocht maak, moet ik door een zwaar punt heen in de besturing. Wat zijn hiervan de veroorzakers?
ANTWOORD: Een veroorzaker kan zijn een zwaar lopende fusee kogel in één van de zijden van het wielen. Ook kan het zijn dat uw stuurhuis niet in de middenstand staat en door derden is geprobeerd de speling weg te stellen. Nu wordt er extra slijtage  gecreëerd en wordt de middenstelling te zwaar belast. Met als gevolg een zwaar punt in de besturing. Ook de tanden van de pitmanas worden aan extra slijtage blootgesteld en gaan invreten. De metaaldelen, die achter blijven tasten de pomp en de rest van het stuurhuis aan. Een revisie is noodzakelijk.

VRAAG: Mijn stuurhuis lekt op de ingaande- en uitgaande as.
ANTWOORD:
De lekkage wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door uitgeharde manchetten, die geen flexibiliteit meer hebben ten gevolgen van blootstelling aan te hoge temperaturen, vervuilde olie, leeftijd en pitroest in de assen, welke laatste een schurende werking hebben op de manchetten. Ook kunnen de manchetten aangetast zijn door een zwaar vervuilende hydraulische olie. In dit geval is een revisie de enige oplossing van het probleem.

Roest is een van de grootste boosdoeners bij een hydraulisch bekrachtigd stuurhuis, dit is echter zeer extreem in zeer vochtige omstandigheden, speciaal als de auto wordt gebruikt b.v. in een zoute omgeving zoals op het strand. De ingaande- en uitgaande as gaan roesten. Als de roest eenmaal de assen heeft aangetast, kunnen de afdichtingen de interne vloeistof met deze hoge drukken niet meer tegenhouden en het stuurhuis gaat lekken. In veel gevallen kan dit voorkomen worden met het regelmatig reinigen van de assen en deze in te spuiten met een roest werend middel om roestvorming te voorkomen. B.v. met een transparante tectyl.

VRAAG:  Na de montage van het stuurhuis is er een kort moment van bekrachtiging, om vervolgens geen bekrachtiging meer waar te nemen. Wat is de oorzaak van het wegvallen van de bekrachtiging?
ANTWOORD:
De oorzaak moet in de pomp gezocht worden. Het inwendige drukbegrenzingsventiel is blijven hangen ten gevolge van een vervuiling en blijft hierdoor openstaan. Oplossing: Demonteren en reinigen, zo nodig alle leidingen doorspoelen.

VRAAG:  De leidingen naar het stuurhuis worden bloedheet, hoe komt dat?
ANTWOOED:  De olie wordt met hoge snelheid bij een rechtuit stand van het stuur en bij geen bekrachtiging door veel kleine  gaatjes in het hydraulisch stuur gedeelte rond gepompt. Dit gaat altijd met een verhoging van de temperatuur gepaard. De druk in de retourleiding mag niet boven de 3 á 4 Bar uitkomen. De oliekeerring van de ingaande as kan namelijk  geen hogere druk aan dan 3 Bar. Als er een blokkering in de retourleiding zit, ten gevolgen van een verbuiging in deze leiding, wordt de retourdruk verhoogd, ook een interne lekkage speelt hierin een rol. De pomp zit ook nog eens aan de motor gemonteerd en de temperatuur van de motor breidt zich uit naar alle onderdelen, die aan de motor gemonteerd zijn. De motortemperatuur is gemiddeld 90 graden. Alles wat er aan vast zit wordt dus ook deze temperatuur. Bij bekrachtiging van het stuurhuis lopen de drukken op tot over de 100 Bar. Dit doet de temperatuur van het systeem alleen maar verhogen. Maar goed dat we veel rechtuit rijden en geen constante bekrachtiging nodig hebben.

VRAAG: Ik bezit een  Jeep Grand Cherokee type WJ bouwjaar 1999-'04 en kan de bocht naar rechts niet volbrengen en ik hoor een knakkend geluid. Dit gebeurt ook bij een Jeep Wrangler type JK bouwjaar 2010-'10, maar dan de linker bocht. Wat is de oorzaak.
ANTWOORD:
In het stuurhuis breekt er een onderdeel en dit onderdeel doet de bocht naar rechts (WJ) en naar links (JK) beperken. Zie de foto's bij het tabblad  "Gallery".

VRAAG: Wanneer moet de olie worden ververst en waarom?
ANTWOORD:
Het is raadzaam om elke 50.000 á 75.000Km de olie te verversen. In ieder geval eens in de 3 jaar, ook al is het olieniveau in orde. De stuurbekrachtigingsolie wordt met hoge druk door een aantal zeer kleine gaatjes geperst. Ten gevolgen hiervan wordt de olie extreem heet en verbrandt. Het zijn deze vaste verbrande olie resten, die het systeem vervuilen en de afdichtingen aantasten. Ook kan men dit ruiken bij het reservoir. De olie ruikt dan sterk naar verbranding. Vergelijk dit maar eens met nieuwe olie. Ook vindt er altijd een lichte slijtage plaats zoals ook in een automatische versnellingsbak. Het zijn deze micro-metaaldelen. die de manchetten en afdichtingen inwendig aantasten. Niet alle stuurpompen hebben dan ook inwendig een magneet, die deze metaaldelen opvangen.

VRAAG: Wat voor olie moet er in het hydraulisch stuursysteem?
ANTWOORD: In de meeste gevallen t/m begin 2000 kan met Dextron II ATF olie gebruiken. Deze olie wordt ook in de meeste automatische versnellingsbakken gebruikt. Na dit jaar gaan de meeste automerken over naar Dextron ATF III. ALs u het niet zeker weet, is dit terug te vinden op de site van bekende oliemerken. In de Jeep Grand Cherokee 1999-2005 mag volgens de "Official service Information" geen ATF +4 worden gebruikt.

VRAAG: Is speling of lekkage APK afkeur?
ANTWOORD:
Speling in de rechtuit stand is toegestaan in beperkte mate. Afhankelijk van hoeveel dit is, en wat de keuringseisen zijn in relatie met uw auto. Maar wil je hier zelf mee blijven rijden? Denk b.v. aan plotselinge harde zijwind, een slechte weg of het passeren van een vrachtwagen. Lekkage van het stuurhuis is niet toegestaan en dus APK afkeur. U vervuilt het milieu.

VRAAG: Mijn auto trekt naar één kant, hoe wordt dit veroorzaakt?
ANTWOORD:
Als de auto naar één kant trekt wordt dit veroorzaakt door een niet juiste afstelling van de "voortrein" van de auto. Ook staat in de meeste gevallen het stuur ook enigszins scheef. Dit kan alleen hersteld worden bij een zogenaamd auto uitlijnbedrijf. Dit heeft niets te maken met een weg, die sterk naar de berm afhelt.

VRAAG: Mijn stuurpomp maakt veel herrie bij uiterste stuuruitslag.
ANTWOORD: Als het stuur in zijn uiterste stand staat en men handhaaft deze positie gaat de pomp zijn maximale druk leveren. U vertelt de pomp met de max. verdraaiing dat er bekrachtigd moet worden. Een verdere stuurverdraaiing  is niet mogelijk en de pomp levert max, 135 Bar oliedruk om de olie rond te pompen, die het niet kan rondpompen. Het resultaat is een pomp, die protesteert en veel schade hierdoor ondervindt. Met gevolg cavitatie in de ovaal van uw pomphuis. Dit mag niet langer dan 2 tot 3 seconden gebeuren. Het gevolg is dat de pomp ook gaat janken bij gewoon rechtuit rijden zonder dat er een bekrachtiging wordt verlangd.

VRAAG: Kan ik mijn stuurhuis zelf reviseren?
ANTWOORD: Als u over de nodige automotive vakkennis beschikt en in het bezit bent van de juiste speciaal gereedschappen, zoals o.a. het hulpstuk voor het opnieuw assembleren van de 24 kogels in het schuifstuk, dan kunt u misschien uw stuurhuis reviseren. Een speciale poelietrekker om de pitman-as te verwijderen en een speciale sleutel voor het verwijderen van de adjuster-plug. Ook dient u over de juiste afstel Nm. gegevens te beschikken om het stuurhuis af te stellen. Ook de assemblage volgorde is van essentieel  belang. Zonder deze kennis en gereedschappen is dit een klus om niet zelf uit te voeren.
Kijk anders even bij "Galery" en zie wat er zoal mis kan gaan als met het zelf probeert zonde de juiste kennis.

Hieronder een exploded view van een Saginaw stuurhuis en de specifieke poelietrekker voor de pitmanas.