Veel Gestelde Vragen

VRAAG: Na montage stuurhuis en ontluchten blijft er lucht in de olie zitten in het oliereservoir van de pomp, de olie wordt roze van kleur, en is er bijna geen bekrachtiging bij stationair draaien van de motor. Pas na een uur stilstand en het opnieuw starten van de motor is er bekrachtiging, die na verloop van tijd weer steeds slechter wordt. Hoe los ik dit op?
ANTWOORD:
Het schuim, (kleine luchtbelletjes) dat in de olie blijft zitten na een zorgvuldige ontluchting kan worden veroorzaakt door een miniscule lekkage in de retourleiding. De snelheid waarmee de olie terug stroomt naar het reservoir zuigt buitenlucht via een slechte afdichting aan. Dit kan zowel bij de aansluitingen op het stuurhuis dan wel bij de aansluiting op de pomp plaatsvinden. Ook kan een miniscule beschadiging in de slang zelf een veroorzaker zijn. Deze lekkage hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn. Deze kleine luchtbelletjes werken als een spons en doen de systeemdruk drastisch verminderen. Eigenlijk te vergelijken met een niet goed ontlucht remsysteem.

VRAAG: Ik heb na montage stuurhuis en pomp geen bekrachtiging, wat is de oorzaak hiervan.
ANTWOORD: 
Dit wordt veroorzaakt door een luchtbel in de pomp, die er niet uit wil.
OPLOSSING:  Bij stilstaande motor en met een wat los gedraaide persleiding-wartel op de pomp, wat overdruk (perslucht) op de vulopening zetten om de olie geforceerd door de pomp te laten stromen. Een andere oplossing is bij een ontkoppelde persleiding middels een dunne penuitdrijver het drukbegrenzingsventiel tegen de veerdruk induwen en de luchtbel verdrijven.

VRAAG: Hoe lang moet ik mijn stuurhuis missen?
ANTWOORD:
Wanneer er geen bijzonderheden aan het licht komen bij demontage kan het stuurhuis met 4 werkdagen gereed zijn. B.v. Maandagmiddag ontvangen, Donderdag weer naar u onderweg. Bij bijzonderheden wordt u hierover direct geïnformeerd.

VRAAG: Kan ik mijn oude stuurhuis direct omruilen?
ANTWOORD:
Er zijn ongeveer een 15 verschillende stuurhuizen op voorraad. Door de vele variaties, die door de jaren gebruikt zijn, is het onmogelijk om al deze variaties op voorraad te hebben. Als oplossing kan er een service met 2 werkdagen geleverd worden. De variaties bestaan uit verschil in het aantal bevestiging punten aan het chassis, een dikke of een dunne  ingaande as, de leiding aansluitingen en of het een links of rechts draaiend stuurhuis is. Ook het aantal omwentelingen tussen uiterst rechts naar links kent een aantal variaties.

 VRAAG:  Ik heb een verschil in bekrachtiging tussen linksom en rechtsom.
ANTWOORD:
Dit kan veroorzaakt worden door een zwaar draaiend voortrein stelsel. Ook een verschil in bandenspanning tussen links en rechts kan een veroorzaker zijn. Verbinding tussen stuurhuis en wielen losnemen en met de hand de wielen verdraaien. B.v. een vastzittende fuseekogel of een stuurkogel kan dit veroorzaken. Ook een kruiskoppeling in een van de naven kan vastgeroest zijn, daar de 4WD niet altijd gebruikt wordt. Ook inwendige lekkage in het stuurhuis kan de veroorzaker zijn. In het laatste geval is een revisie noodzakelijk. Een andere oorzaak is dat de  torsie-as in de ingaande as uit zijn positie (Middenstand) is geraakt ten gevolgen van een overbelasting. Het hydraulische gedeelte krijgt nu meer ondersteuning in één richting t.o.v. de andere richting. Ook nu is een revisie noodzakelijk. De ingaande as bestaat namelijk uit twee  delen, een binnen- en een buiten as.

VRAAG: Bij het rechtuit rijden moet ik veel corrigeren om de auto rechtuit te laten rijden.
ANTWOORD:
Bij het rechtuit rijden met het stuurhuis in zijn middenpositie behoort een stuurhuis spelingsvrij te zijn. Als het stuurhuis in zijn middenpositie staat, bij stilstaande motor, moet met een lichte druk op de spaak van het stuurwiel deze iets kunnen verdraaien om vervolgens bij het loslaten weer in zijn neutrale stand terug te keren. Keer het stuur niet terug in zijn oorspronkelijke positie dan heeft het stuurhuis speling of men rijdt met een stuurhuis rechtuit zonder dat dit in de middenstand staat. In het stuurhuis ontstaat namelijk speling bij een verdraaiing van ±35 graden naar links of rechts. Dit is noodzakelijk om extra slijtage te voorkomen. Deze speling wordt onder normale omstandigheden niet gevoeld daar de auto op dat moment in een bocht zit en alle speling door de zijdelinkse druk van de auto wordt opgeheven. Een eventuele revisie is dan noodzakelijk. De speling kan zich voordoen bij de 3 tanden van de pitmanas en bij het kogelkringloop gedeelte. In het laatste geval dienen deze kogels vervangen te worden door een grotere exemplaren. Deze grotere kogels lopen in grootte op met 0,002 mm.

VRAAG: Als ik een bocht maak, moet ik door een zwaar punt heen in de besturing. wat zijn hiervan de veroorzakers?
ANTWOORD: Een veroorzaker kan zijn een zwaar lopende fusee kogel in één van de zijden van het wielen. Ook kan het zijn dat uw stuurhuis niet in de middenstand staat en door derden is geprobeerd de speling weg te stellen. Nu wordt er extra slijtage  gecreëerd en wordt de middenstelling te zwaar belast. Met als gevolg een zwaar punt in de besturing. Ook de tanden van de pitmanas worden aan extra slijtage blootgesteld en gaan invreten. De metaaldelen, die achter blijven tasten de pomp en de rest van het stuurhuis aan. Een revisie is noodzakelijk.

VRAAG: Mijn auto komt slecht terug na het nemen van een bocht, Wat is de veroorzaker?
ANTWOORD:
In veel gevallen zijn er grotere banden gemonteerd en de veerschommels verlengd, anders dan de standaard uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat de “Caster” instelling door de fabriek niet meer correct is. De oplossing bij bladveren is, om bij de bladveren en de stropbouten, wiggen te plaatsen van ongeveer 3 graden om de “Caster”  naar de fabrieksinstellingen te herstellen.

VRAAG: Mijn stuurhuis lekt op de ingaande- en uitgaande as.
ANTWOORD:
De lekkage wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door uitgeharde manchetten, die geen flexibiliteit meer hebben ten gevolgen van blootstelling aan te hoge temperaturen, vervuilde olie, leeftijd en pitroest in de assen, welke laatste een schurende werking hebben op de manchetten. Ook kunnen de manchetten aangetast zijn door een zwaar vervuilende hydraulische olie. In dit geval is een revisie de enige oplossing van het probleem.

VRAAG: Wanneer moet de olie worden ververst en waarom?
ANTWOORD:
Het is raadzaam om elke 30.000 á 35.000Km de olie te verversen. In ieder geval eens in de 2 jaar, ook al is het olieniveau in orde. De stuurbekrachtigingsolie wordt met hoge druk door een aantal zeer kleine gaatjes geperst. Ten gevolgen hiervan wordt de olie extreem heet en verbrandt. Het zijn deze vaste verbrande olie resten, die het systeem vervuilen en de afdichtingen aantasten. Ook kan men dit ruiken bij het reservoir. De olie ruikt dan sterk naar verbranding. Vergelijk dit maar eens met nieuwe olie. Ook vindt er altijd een lichte slijtage plaats zoals ook in een automatische versnellingsbak. Het zijn deze micro-metaaldelen. die de manchetten en afdichtingen inwendig aantasten. Niet alle stuurpompen hebben dan ook inwendig een magneet, die deze metaaldelen opvangen.

VRAAG: Wat voor olie moet er in het hydraulisch stuursysteem?
ANTWOORD: In de meeste gevallen t/m begin 2000 kan met Dextron II ATF olie gebruiken. Deze olie wordt ook in de meeste automatische versnellingsbakken gebruikt. Na dit jaar gaan de meeste automerken over naar Dextron ATF III. ALs u het niet zeker weet, is dit terug te vinden op de site van bekende oliemerken.

VRAAG: Is speling of lekkage APK afkeur?
ANTWOORD:
Speling in de rechtuit stand is toegestaan in beperkte mate. Afhankelijk van hoeveel dit is, en wat de keuringseisen zijn in relatie met uw auto. Maar wil je hier zelf mee blijven rijden? Denk b.v. aan plotselinge harde zijwind, een slechte weg of het passeren van een vrachtwagen. Lekkage van het stuurhuis is niet toegestaan en dus APK afkeur. U vervuilt het milieu.

VRAAG: Mijn auto trekt naar één kant, hoe wordt dit veroorzaakt?
ANTWOORD:
Als de auto naar één kant trekt wordt dit veroorzaakt door een niet juiste afstelling van de “voortrein” van de auto. Ook staat in de meeste gevallen het stuur ook enigszins scheef. Dit kan alleen hersteld worden bij een zogenaamd auto uitlijnbedrijf. Dit heeft niets te maken met een weg, die sterk naar de berm afhelt.

VRAAG: Mijn stuurpomp maakt veel herrie bij uiterste stuuruitslag.
ANTWOORD: Als het stuur in zijn uiterste stand staat en men handhaaft deze positie gaat de pomp zijn maximale druk leveren. U vertelt de pomp met de max. verdraaiing dat er bekrachtigd moet worden. Een verdere stuurverdraaiing  is niet mogelijk en de pomp levert max, 135 Bar oliedruk, die de pomp niet kan rond pompen. Het resultaat is een pomp, die protesteert en veel schade hierdoor ondervindt. Met gevolg cavitatie in de ovaal van uw pomphuis. Het gevolg is dat de pomp ook gaat janken bij gewoon rechtuit rijden zonder dat er een bekrachtiging wordt verlangd.

VRAAG: Kan ik mijn stuurhuis zelf reviseren?
ANTWOORD: Als u over de nodige automotive vakkennis beschikt en in het bezit bent van de juiste speciaal gereedschappen, zoals o.a. het hulpstuk voor het opnieuw assembleren van de 24 kogels in het schuifstuk, dan kunt u misschien uw stuurhuis reviseren. Een speciale poelietrekker om de pitman-as te verwijderen en een speciale sleutel voor het verwijderen van de adjuster-plug. Ook dient u over de juiste afstel Nm. gegevens te beschikken om het stuurhuis af te stellen. Ook de assemblage volgorde is van essentieel  belang. Zonder deze kennis en gereedschappen is dit een klus om niet zelf uit te voeren.

Hieronder een exploded view van een Saginaw stuurhuis.

Speciale trekker voor het verwijderen pitmanarm